Kontakt

Ing. Peter Beňo - PBmanagement

Mayerova 27
91401 Trenčianska Teplá

Office: Jana Beňová

Tel.: 0948223631

E-mail: info@pbmanagement.sk

IČO: 17659892

DRĆ:1032707775

Reg.:ŽR vedený OU v Trenčíne, odbor živn.podnik. a ochr.spotreb. sp.č.1543/99 r.č.ŽP-99/04065/002  3HA

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.